Aktuellt

Från 1 januari 2018 fakturerar elnätägaren energiskatten.

Riksdagen har beslutat att flytta elenergiskatten från elhandlaren till elnätägaren.

Från den 1 januari 2018 är det elnätägaren som fakturerar energiskatt istället för elleverantören.

För kunder som har både el och elnätkostnad på samma faktura kommer energiskatten att redovisas under rubriken elnätkostnader i stället för under elhandel.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida om energiskatten.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html

Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) ↓