Aktuellt

Uppdaterade avtalsvillkor för Elhandel

Från och med den 1 februari 2019 kommer Kvänum Energi AB att tillämpa reviderade avtalsvillkor för elhandel till våra slutkunder.

Det beror på att Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om en revidering av de allmänna avtalsvillkoren.

Revideringen består i att personuppgiftsbestämmelsen har upphävts. Därutöver har ändringar gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. Det krav på skriftlig accept i samband med uppsökande telefonförsäljning som tillkommit i distansavtalslagen har införts i avtalsvillkoren.

De nya villkoren heter EL 2012 K (rev2).

Du hittar gällande och kommande villkor under Allmänna avtalsvillkor som ligger under fliken Nät.

Johan Lidén , ansvarig marknad.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) ↓