Aktuellt

Protester gällande biobränsle från skog grundade på felaktig information…

Vi kan konstatera att utmaningarna i pelletsbranschen fortsätter. Senast hade över 120 miljöorganisationer från hela världen gått samman i en gemensam protest mot användningen av biobränslen från skog då man menar att Skoglig bioenergi är ett felriktat förslag. Detta är bara ett i raden av exempel som bygger på tesen att ”vi kapar skog bara för att elda upp”. Men det visar samtidigt på utmaningen att vi som företräder bioenergin måste arbeta hårdare för att öka kunskapen hos beslutsfattare och miljöorganisationer. Vi kapar ingen skog för att elda upp, utan vi utnyttjar de restprodukter som faller från våra sågverk och skogsindustri.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) ↓