Aktuellt

Prishöjning på värmepellets fr o m 2018-04-27

Våra leverantörer höjer sina priser vilket medför en prishöjning även för oss.

Prishöjningen baserar sig i huvudsak på följande faktorer:

  • Kraftigt stigande priser på råvara
  • Ökade kostnader för indirekt material (plast, pallar, frakt mm)

Orsaken till kostnadsökningen på råvaran är som tidigare nämnts problem med att få ut timmer ur skogarna och en kallare vinter, med ökad efterfrågan, än de 5 föregående vintrarna.

Tidigare år har priserna legat väldigt stabilt, se nedan jämförelse.

pelletsprisutv

Prishöjningen gäller hemleverans av pellets. Priset för avhämtad pall hos oss ligger än så länge kvar som tidigare.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) ↓