Röjningar

Vi genomför nu underhållsröjning kring hög – och lågspänningsledningar för att trygga och säkra elleveransen. Nu arbetar vår entreprenör med röjningsarbete i området mellan Tråvad och Vara. Vecka 6 förflyttas arbetet mot Södra Lundby och Vedum.
Vi uppdaterar kontinuerligt information om var röjningsarbete pågår här och på vår Facebooksida.
Har du som mark- eller fastighetsägare några funderingar i samband med detta är du alltid välkommen att höra av dig till oss! 0512-797070