Röjningar

2016-02-15: Röjning påbörjas i Grönehagen/Staffanshagen.

2015-11-19: Röjningen i Vånga är klar! Det har röjts hela vägen från Månsholmen in mot Kvänum. Näst på tur står Öttum.

2015-11-10: Vi har idag påbörjat ett röjningsarbete i området Norra Vånga upp mot Vinköl. Arbetet kommer att pågå under vintern 2015/2016.
Vänligen kontakta kundtjänst vid frågor!