Anvisad elleverantör

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening äger och driver elnät i ett geografiskt område. Inom detta område svarar föreningen utbyggnad, anslutning, underhåll m m. för ett fungerande elnät så överföring av el kan ske till de kunder som är anslutna till detta elnätet. Varje kund som är ansluten till elnätet måste ha en elleverantör som då också påtar sig ansvaret att producera den mängd el som kunden förbrukar, kunden väljer elleverantör. De kunder som inte valt elleverantör hänvisas till nätägarens anvisningsleverantör.

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening har anvisningsavtal med Kvänum Energi AB. Detta betyder att om du som kund inte gjort ett aktivt val av elleverantör får du en elleverans från Kvänum Energi AB och deras anvisande elpris.