Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Kvänum Energi är Certifierade
Från och med 2010 är vi certifierade inom Miljö, Kvalitet, Kompetens och Hälsa och säkerhet, genom FR2000.

För oss betyder det att vi blir konkurrenskraftigare i upphandlingar samt att vi arbetar målinriktat mot att bli effektivare, nytänkande och ännu mer miljövänliga.

Vi hoppas att våra kunder och leverantörer märker av vårt arbete och att ni hör av er med åsikter om oss så vi kan fortsätta bli bättre.

Vår kvalitétspolicy:
Kvalitét uppnås genom att möta kundens behov, garantera hög servicenivå och att våra produkter har hög tillgänglighet.

För att säkra vår kvalitét arbetar Kvänum Energi med ständiga förbättringar av våra rutiner, vår kompetens och vår kunskap om lagar och krav som förekommer i branchen.

Vår miljöpolicy:
Genom systematiskt arbete med våra miljösituationer bidrar Kvänum Energi till en bättre miljö.

Genom att arbeta mot uppsatta mål, utbilda personal och hålla oss ajour om gällande regler förbättrar vi ständigt vårt miljöarbete.

Vår ambition är att ständigt förbättra oss inom
miljöområdet.

Dina rättigheter

Är du inte nöjd?
Om du inte är nöjd med våra tjänster är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Din åsikt är viktig för oss. Om du efter kontakt med oss fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning, mer information om vart du kan vända dig hittar du här nedanför.

Kommunens konsumentrådgivning
Om du vill ha rådgivning från en extern part kan du förslagsvis vända dig till kommunens konsumentrådgivare. Kontakta din kommun för mer information om kontaktpersoner och telefonnummer.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Vid eventuell tvist

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister.

Energimarknadsinspektionen kan du som kund vända dig till för prövning av villkor och pris för anslutning till elnätet. Inspektionen granskar elnätsavgifter och leveranskvalitet. De prövar även tvister om exempelvis kostnad för mätning och beräkning av överförd el i uttags- och inmatningspunkter.

För omprövning kan du även vända dig till en allmän domstol.

Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har som konsument när det gäller våra tjänster för el »