Styrelse

Vår styrelse, vald på föreningsstämman 2018 av föreningsstämmans medlemmar:

Tommy Åkerstedt – Kvänum, Hans Gidstedt – Norra Larv, Claes-Göran Mörk – Edsvära- Norra Vånga, Ingemar Gunnarsson – Edsvära Kraft, Mikael Longnell – Halla, Lars Fahlström – Tråvad, Lennart Svensson – Längjum, Rune Fridén – Larv, Ronnie Hollsten – Kvänum, Jenny Jacobsson – Vinköl, och Victoria Johansson – Edsvära.