Priser och avtal

Nu erbjuder vi elavtal med start 1 oktober 2017.
Gäller elområde 1-3, kontakta oss för prisinformation för omr 4.

Ring oss: 0512-79 70 70 eller skriv ut vårt avtal, (PDF-fil), fyll i och skicka in det till oss.
Du kan även teckna elavtal direkt här på på vår webplats.

Fast elpris öre/kWh

Period Elpris exkl. skatt moms Elpris inkl. skatt moms
1 år 38,3 88,5
2 år 36,9 86,8
3 år 36,7 86,5
5 år 37,3 87,3
Årsavgift: 225:- inkl moms

 

Rörligt elpris öre/kWh

Avser Elpris exkl. skatt moms Elpris inkl. skatt moms
Augusti 37,9 88,0
Årsavgift: 375:- inkl moms:

 

Jämförpris enligt konsumentverkets riktlinjer med årsförbrukning, kWh/år.
Priset redovisas i öre/kWh. Nätkostnader ingår ej. Du kan även läsa/ladda hem en utförligare jämförelse som PDF-fil.

Period 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
1 år 99,8 93,0 89,6
2 år 98,0 91,3 87,9
3 år 97,8 91,0 87,6
5 år 98,5 91,8 88,4
Rörligt 106,8 95,5 89,9

 

Elpris inkl. skatt och moms samt jämförpriser inkluderar normal energiskatt.

Bor du i ett område med reducerad energiskatt blir ditt jämförelsepris 12 öre lägre.

Att tänka på när du jämför elpriser!
Idag utgörs ca hälften av elpriset av skatter, från att ha varit knappt 10 procent i början av 1970-talet. Att jämföra elpriser är inte lätt – allt hänger på vad som ingår i det pris som annonseras. Kontrollera noga så att du vet att du gör en rättvisande jämförelse! På Energimarknadsinspektionens hemsida, finns mer information!

 

 
Elproduktion 2010

Kvänum Energi levererar enbart förnybar el. Så här producerades den el Kvänum Energi sålde under 2014:
EPD – Vattenel 90% –  Lokal produktion 10%