Energiskatt

energiskatttom2017

 

Alla slutanvändare av el har skyldighet att betala energiskatt. Energiskattens storlek är olika beroende var i landet elen används eller av vem.

Basenergiskatten är fr.o.m. 1 juli 2017 32,5 öre/kWh.

Kunder med reducerad energiskatt är:

  • Elanvändare i norrlandskommuner 22,9 öre/kWh.
  • El som används av tillverkande industri eller yrkesmässig växthusodling 0,5 öre/kWh.
  • Elanvändare som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk eller vattenbruksverksamhet har rätt att ansöka om återbetalning av energiskatt.

För ytterligare information: Skatteverket.se