Driftinformation

För närvarande har vi inga kända driftstörningar.

Vid planerade avbrott informeras berörda kunder via brev.