Driftinformation

För närvarande har vi inga kända avbrott.

Vid planerade avbrott informeras berörda kunder via brev.