Driftinformation

För närvarande har vi inga kända avbrott.

Vid planerade avbrott informeras berörda kunder via post.

Vid strömavbrott utanför kontorstid hänvisar vi till vår jourmontör på telefonnummer 0705 292850