Aktuellt

Author Archive

Ny hållbarhetsutredning med livscykelperspektiv!

Under hösten och vintern 2018 har Kvänum Energi, tillsammans med miljökonsulten Caroline Montini från Göteborg, genomfört en miljöutredning med fokus på det totala livscykelperspektivet för företagets produkter och tjänster.

– Utredningen är en del av vårt nya hållbarhetstänk, säger Johan Lidén, kvalitetsansvarig på Kvänum Energi. Livscykelperspektivet innebär en helhetssyn på miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Från att tidigare främst ha arbetat med företagets direkta miljöaspekter, såsom vår egen energiförbrukning och avfallshantering, vidgar vi nu perspektivet till att också omfatta miljöfrågor kopplade till tillverkning, distribution, användning och sluthantering av exempelvis värmepannor, elstolpar, transformatorer och inte minst elen i sig.

– Vi blev överraskade av den positiva miljöpåverkan vår elhandel har tillägger Tage Landqvist, avdelningsansvarig för elhandel. Eftersom vi bara säljer certifierad förnybar el som till 100% kommer från vind och vatten så bidrar varje nytt avtal där kunden övergår till förnybar energi till en minskning av utsläppen totalt sett. Ju fler vi ”vinner över” till vår sida, desto bättre är det för miljön.

En produkt som Kvänum Energi jobbat med i många år är installation och drift av pelletsanläggningar hos kund. Även denna positiva miljöaspekt lyfts fram i utredningen. En annan del man har tittat på är förluster i elnätet.

– Det är viktigt för oss med helhetsperspektiv, menar Johan Lidén. Vi vill verka för en levande region med allt vad det innebär ur exempelvis sociala aspekter, samtidigt som vi också bygger för framtidens hållbara energisystem. Vi har god koll på vår egen miljöpåverkan som vi har jobbat aktivt med i många år. Nu ser vi också att vi har stora möjligheter att minska miljöpåverkan även i kund- och leverantörsleden. Det är spännande att jobba just nu!

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →

Snart inspekterar vi våra ledningar med hjälp av drönare!

Ny satsning i linje med vårt hållbarhetsarbete där vi ständigt söker miljöförbättrande åtgärder!

Jämfört med att hyra in helikopter, vilket är det traditionella sättet att inspektera luftledningar, ska drönarinspektionerna bli billigare, effektivare, miljövänligare och säkrare för personalen.

Drönaren väntas förenkla arbetet med att inspektera isolatorer och transformatorer, och göra det lättare att exempelvis identifiera träd som är nära att falla på ledningen. Drönaren har också en IR-kamera som ser om några komponenter har avvikande temperatur till följd av överhettning, exempelvis.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →

Varning för oseriösa försäljare.

Vi vill uppmärksamma er på att det förekommer mindre seriös försäljning av energi. Via dörrknackning eller telefonförsäljning kan du hamna i ett mindre fördelaktigt avtal. Blir du uppsökt av försäljare rekommenderar vi att du tar dig tid att läsa igenom ordentligt och jämföra med andra på marknaden för att undvika att hamna i ett avtal du senare ångrar. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och funderingar kring elavtal.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →

23/1 ELENS DAG!

Elens dag närmar sig!

I år firar vi med att bjuda på fika hos oss. Vi öppnar som vanligt kl 0700 och förlänger, dagen till ära, öppettiden till kl 1700. Välkommen in!

Få saker har så stor inverkan i vår vardag som tillgång till el! Tack vare elen är vårt liv säkrare, ljusare, tryggare, friskare och roligare.

– Vi vill självklart fira Elens dag!

 

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →

Stort grattis till vinnarna i senaste ordflätan!

Ordet vi sökte är JUBILEUM! Vi har dragit följande vinnare ur fina högen med svar vi fått in:

Ilse Meertens – Skara – Presentkort hos massör Lena Jonsson i Kvänum.
Birgitta Ingemarsson – Saleby – Presentkort på Lumber & Karle
Christina Blidberg – Edsvära – Presentkort – Kvänums Blomsterhandel/Interflora

Hoppas att ni får smaklig spis, skön avkoppling eller njuta av vackra blommor.
Stort tack till alla som deltagit! Vann ni inte denna gång önskar vi bättre lycka nästa gång! Vi kontaktar vinnarna personligen.

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →

Nya entreprenadjobb!

Vedum Kök & Bad AB utökar sitt elabonnemang och har valt att bli så kallad högspänningskund. Nu pågår arbete med att bygga ett internt elnät

med egna transformatorstationer och lågspänningsfördelningar från

dessa. Ett nytt slingnät kommer se till att de alltid har redundans mellan de nya nätstationerna.

Vi är underleverantör till Eltjänst i Vedum och utför under detta uppdrag schaktarbeten, kabelförläggning, kabelavslut samt uppsättning av nätstationer.

På bilderna -kabelförband mellan nybyggd mottagningsstation och fabrikens nya transformatorstationer.

vedum1 vedum2

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 17 12345...»