Aktuellt

Author Archive

Tack!

Tack till alla som deltog på vår föreningsstämma igår! Ett extra tack till Per Johansson från Husaby hästklinik som höll ett intressant föredrag. Vi hälsar Jenny Jacobsson, Vinköl och Viktoria Johansson, Edsvära varmt välkomna i vår styrelse!

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →

Fullmakt till föreningsstämman

Enligt våra egna stadgar har medlem rätt att lämna fullmakt om man själv inte kan delta på stämman.

Utdrag ur §19:
Vid ordinarie och extra föreningsstämma äger varje röstberättigad medlem en röst.
Vid ordinarie och extra föreningsstämma må röstberättigad företrädas endast av make/maka, sambo, myndigt barn eller röstberättigad medlem. Fullmakt skall av utställaren vara ställd till viss person. Ingen äger på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.

Detta innebär att man kan rösta för sig själv som medlem och ytterligare 1 medlem. Kräver dock att man har med sig skriftlig fullmakt som lämnas in före stämmans början och registreras. Vi kommer att göra en registrering av samtliga röstberättigade innan stämman och röstkort kommer att delas ut.

Registrering sker på person/organisationsnummer.
Den som äger företag med eget abonnemang och en privat bostad har 2 röster under förutsättning att abonnemangen är registrerade på olika juridiska personer. I så fall krävs fullmakt för företaget, vilken man förvisso undertecknar själv om man är firmatecknare.

Ingen kan företräda mer än 2 röster på stämman.

Ladda ner fullmakt: Fullmakt Foreningsstamma

Posted in: Okategoriserade

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 14 12345...»