VÄLKOMMEN TILL KVÄNUM ENERGI

Aktuella elpriser
Elhandel

Vi är din lokala energiproducent när du önskar ett personligt bemötande utan krångligheter och någon som alltid ger dig konkurrenskraftiga priser och el från endast förnybara källor.

Aktuella nätpriser
Vårt elnät

Avgiften består av en fast och en rörlig del där summan på den fasta avgörs av storleken på din fastighets huvudsäkring. Den rörliga delen av nätavgiften är knuten till elförbrukningen adderas på varje kilowattimme som förbrukas.
Läs mer »

Värmeanläggningar för villa och företag
Värmeanläggningar

Vi optimerar och bygger nyckelfärdiga, högeffektiva panncentraler för pellets på 100-1800 kW. Installerat och klart att ta i drift på bara en dag eller två – allt som behövs ingår!
Läs mer »

Fiber
Fiber

Vi bygger fastighetsnät för bredband och genomför totalentreprenader inom fiberförläggning. I verksamheten ingår även drift- och underhållsavtal för bl a Vara Net.
Läs mer »

 
Aktuellt
Röjning – Klart i Vånga

2015-11-19: Röjningen i Vånga är klar! Det har röjts hela vägen från Månsholmen in mot Kvänum. Näst på tur st…

Röjning pågår!

Vi har idag 2015-11-10 påbörjat ett röjningsarbete i området Norra Vånga upp mot Vinköl. Arbetet kommer att pågå…

Strömavbrott

Under gårdagen 1 november mellan klockan 18.00 och 20.00 drabbades området Emtunga av ett oplanerat strömavbrott. Ca…